Trzeba z żywymi
naprzód iść,
Po życie sięgać nowe,
A nie w uwiędłych
laurów liść
Z uporem stroić głowę.
Adam Asnyk (1838-1897)
Im dalej w las, tym więcej drzew
- podobnie wygląda zdobywanie wiedzy...
Aktywności ---
Przedmioty:
Created by Marek Matusiak
Internet Rzeczy - nowa droga
Internet Rzeczy (Internet of Things) jest w ostatnim
czasie szeroko badanym i wdrażanym kierunkiem
informatyki. Oprogramowane mikroukłady cyfrowe
mają zdolność do odbierania i przetwarzania
analogowych oraz przede wszystkim cyfrowych
sygnałów pochodzących z czujników, a także
wyprowadzania przetworzonych cyfrowych
sygnałów sterujących innymi urządzeniami.
Dodatkowo wyposażone są w układy komunikacji
przewodowej lub coraz częściej bezprzewodowej.
Stanowią więc sobą bazę sprzętowo-
programistyczną do wykorzystania w informatyce,
robotyce i szeroko rozumianej automatyce. Wiele
firm włącza się aktualnie do projektowania i
produkcji mikrokontrolerów przydatnych w
powyższych zastosowaniach.
Ogłoszenia:
Dolina Kościeliska po halnym, 29.12. 2013.