Trzeba z żywymi naprzód iść, Po życie sięgać nowe, A nie w uwiędłych laurów liść Z uporem stroić głowę. Adam Asnyk (1838-1897)
Im dalej w las, tym więcej drzew
- podobnie wygląda zdobywanie wiedzy...
Witam na stronie... Marek Matusiak
Aktywności ---
Przedmioty:
Prace Testy Multimedia Muzyka Turystyka
Created by Marek Matusiak
Radio Architektura syst. komp. Ochrona danych i bezp.s.i. Sieci bezprzewodowe Bezp. sieci i syst. komp. Witam na stronie... Marek Matusiak Seminarium dyplomowe
Internet Rzeczy - nowa droga Internet Rzeczy (Internet of Things) jest w ostatnim czasie szeroko badanym i wdrażanym kierunkiem informatyki. Oprogramowane mikroukłady cyfrowe mają zdolność do odbierania i przetwarzania analogowych oraz przede wszystkim cyfrowych sygnałów pochodzących z czujników, a także wyprowadzania przetworzonych cyfrowych sygnałów sterujących innymi urządzeniami. Dodatkowo wyposażone są w układy komunikacji przewodowej lub coraz częściej bezprzewodowej. Stanowią więc sobą bazę sprzętowo- programistyczną do wykorzystania w informatyce, robotyce i szeroko rozumianej automatyce. Wiele firm włącza się aktualnie do projektowania i produkcji mikrokontrolerów przydatnych w powyższych zastosowaniach.
Ogłoszenia:
Dolina Kościeliska po halnym, 29.12. 2013.
Admin. usługami katalogowymi
Radosnych, udanych wakacji
Wpisy, poprawki - 30.09.2018. g. 9:00-13:00 w P-33