Materiały pomocnicze:
Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga... Adam Mickiewicz “Oda do młodości”
Nauki techniczne
Im dalej w las, tym więcej drzew
- podobnie wygląda zdobywanie wiedzy...
Aktywności ---
Przedmioty:
Materiały: W1 W2 W3 W4a W4b W5 W6 W7 W8 Z1 Z2 Z3 Zagadnienia do kolokwium Zagadnienia do egzaminu Ogłoszenia:
Prace Testy Multimedia Fotografia Turystyka
Created by Marek Matusiak
Radio ASK Sieci WiFi Nauki techniczne Seminarium dyplomowe Do strony głównej
Aktualności:
Scieżka rozwojowa sprzętu laptopowego Advanced Micro Devices (CPU+GPU=APU) http://www.taranfx.com/amd-cpu-gpu-fusion 
Witam na stronie... Marek Matusiak Bezp. Syst. Otwartych ASK