Materiały pomocnicze:
Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga... Adam Mickiewicz “Oda do młodości”
Architektura systemów komputerowych
Im dalej w las, tym więcej drzew
- podobnie wygląda zdobywanie wiedzy...
Aktywności ---
Przedmioty:
Materiały: W1 W2  W3  W4  W5  W6  W7  W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 Zagadnienia do kolokwium Zagadnienia do egzaminu Ogłoszenia: Wyniki z 29 maja 2018.
Prace Testy Multimedia Fotografia Turystyka
Created by Marek Matusiak
Radio ASK Sieci WiFi Nauki techniczne Seminarium dyplomowe Do strony głównej
Aktualności:
Scieżka rozwojowa sprzętu laptopowego Advanced Micro Devices (CPU+GPU=APU) http://www.taranfx.com/amd-cpu-gpu-fusion 
Witam na stronie... Marek Matusiak Bezp. Syst. Otwartych ASK