Materiały pomocnicze:
Tam sięgaj, gdzie wzrok
nie sięga...
Adam Mickiewicz
“Oda do młodości”
Im dalej w las, tym więcej drzew
- podobnie wygląda zdobywanie wiedzy...
Aktywności ---
Przedmioty:
Materiały:
W1
W2
W3
W4
W5
W6
 W7 W8
Ogłoszenia:
Created by Marek Matusiak
Aktualności:
Scieżka rozwojowa sprzętu laptopowego Advanced Micro Devices (CPU+GPU=APU)
http://www.taranfx.com/amd-cpu-gpu-fusion