Prace naukowe i popularno-naukowe:
Na początek ebook z książki Wiktora Biernackiego
“Nowe dziedziny widma” wydanej w Warszawie
w 1898 roku. Spojrzenie na fizykę i technikę z
końca XIX wieku. “Biały kruk” - tylko tu.
Własne
1.
2.
Trzeba z żywymi
naprzód iść,
Po życie sięgać nowe,
A nie w uwiędłych
laurów liść
Z uporem stroić głowę.
Adam Asnyk (1838-1897)
Im dalej w las, tym więcej drzew
- podobnie wygląda zdobywanie wiedzy...
Aktywności ---
Przedmioty:
Created by Marek Matusiak
Aktualności:
2.
3.